Algemene leveringsvoorwaarden


Vandaag ga ik stralen, bedrijf voor coaching en counseling voor kinderen en (jong) volwassenen, is opgericht door J. Donker gevestigd te Wolvega en ingeschreven onder nummer : 66724317 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Na de intake (inschrijfgeld) wordt er door beide partijen besloten of er een traject wordt opgezet. Voor aanvang aan het traject wordt er een overeenkomst opgesteld met daarin opgenomen uw doelstelling. De overeenkomst dient door beide partijen getekend te worden.

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. U kunt dit na lezen onder het kopje tarieven op de website.

Voor de betaling ontvangt u een factuur via de e-mail.

U verplicht zich de betaling, vooraf aan het afgesproken traject te voldoen op rekening van Vandaag ga ik stralen. Bij tussentijdse betalingsachterstand is Vandaag ga ik stralen gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Vandaag ga ik stralen een betalingsherinnering via e-mail.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per E-mail, via sms of per WhatsApp.

Kort overleg, telefonisch of per E-mail of via WhatsApp, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Een consult duurt bij kindercoaching 75 minuten. Bij specialistische begeleiding,
75 of 90 of max. 120 minuten. Als de tijdsduur van een afspraak uitloopt wordt in overleg met u, een mogelijke verlenging afgesproken. (maximaal 30 minuten) De extra kosten bedragen dan 25 euro.

Bij lichamelijke klachten en ernstige psychische klachten adviseert Vandaag ga ik stralen eerst een arts te raadplegen.